Regulamin

1 Wstępnej rezerwacji terminu tatuowania można dokonać telefonicznie, mailowo, poprzez komunikator Facebooka lub osobiście w studiu.

2 Po dokonaniu wstępnej rezerwacji, należy potwierdzić ją poprzez wpłacenie zadatku w wysokości min. 100 zł. Opłaty można dokonać osobiście w studiu lub przelewem na konto:

Maciej Różowicz 44
1140 2004 0000 3402 7983 8555 (mBank). 
W tytule przelewu należy wpisać datę i godzinę zarezerwowanego terminu. Zadatek należy wpłacić w ciągu 3 dni roboczych od dnia rezerwacji terminu.

3 Zadatek jest bezzwrotny.

4 Klient zobowiązuje się do zgłoszenia chęci/konieczności zmiany terminu tatuowania nie później niż na 10 dni roboczych przed umówioną wizytą. Zarezerwowanie nowego terminu wymaga ponownego potwierdzenia poprzez uiszczenie kolejnej opłaty w wysokości min. 100 zł. Jeśli klient przeniesie termin więcej niż dwa razy, aby móc zarezerwować kolejny termin będzie zobowiązany opłacić 50% kwoty za tatuaż.

5 Jeżeli klient jest posiadaczem zakupionego w studiu vouchera, stanowi on zadatek na wykonywany w danym terminie tatuaż.

6 Tatuator zastrzega sobie prawo do zmiany rezerwowanego przez klienta terminu. W przypadku braku jego akceptacji, propozycji nowego możliwego terminu tatuowania, klient może ubiegać się o zwrot wniesionej na rzecz studia opłaty za rezerwację terminu.

7 Dokonanie wpłaty zadatku jest równoznaczne z akceptacją regulaminu Hunny Bunny Tattoo..

8 Przed przystąpieniem do zabiegu tatuowania należy:

  • wypełnić oświadczenie,
  • zapoznać się z ostrzeżeniem dotyczącym ewentualnych powikłań pozabiegowych, będących skutkiem nieprzestrzegania zasad pielęgnacji lub nieświadomości posiadanych chorób lub alergii,
  • podpisać oświadczenie o akceptacji ryzyka.

9 Osoby niepełnoletnie mogą zostać wytatuowane, jeśli rodzic/opiekun prawny podpisze na miejscu stosowną zgodę.

10 Osoba poddająca się zabiegowi nie może być pod wpływem alkoholu, narkotyków ani żadnych innych środków odurzających.
11 Osoby poddające się tatuowaniu muszą bezwzględnie stosować się do ogólnych zasad sanitarnych obowiązujących w pomieszczeniu zabiegowym.
12 W studiu obowiązuje bezwzględny zakaz dotykania przedmiotów służących do wykonywania tatuażu. Nieprzestrzeganie zaleceń może grozić utratą zdrowia.
13 Po wykonaniu tatuażu należy przestrzegać zasad pielęgnacji tatuażu, o których informuje tatuator.
14 W razie jakichkolwiek wątpliwości co do sposobu gojenia się tatuażu, należy skontaktować się ze studiem tatuażu osobiście, telefonicznie lub droga mailową. Dane kontaktowe dostępne są na stronie internetowej.
15 Zastrzegamy sobie prawa autorskie do zdjęć tatuaży wykonanych w Hunny Bunny Tattoo.
16 Tatuator zastrzega sobie prawo odmowy wykonania zabiegu tatuowania, bez podania przyczyny.
17 Tatuator zastrzega sobie prawo do odmowy tatuowania w momencie stwierdzenia, że skóra klienta nie nadaje się do tatuowania (wykwity skórne, zbyt intensywna opalenizna, rany, itp.).
18 Po zaakceptowaniu regulaminu i wpłacie zadatku nie ma możliwości zmiany ogólnej koncepcji tatuażu.
19 Projekt tatuażu jest do wglądu dopiero w umówionym dniu wykonywania tatuażu.
20 W dniu wykonywania tatuażu są możliwe drobne zmiany w projekcie, natomiast nie ma możliwości całkowitej zmiany koncepcji.
21 Poprawka tatuażu jest płatna, jeśli taka konieczność nastąpi przez zaniedbanie klienta w związku ze złą pielęgnacją po wykonaniu zabiegu.
22 Poprawki, które będą konieczne do naniesienia na tatuaż na palcach są w pełni płatne w każdej sytuacji.

1 Wstępnej rezerwacji terminu tatuowania można dokonać telefonicznie, mailowo, poprzez komunikator Facebooka lub osobiście w studiu.

2 Po dokonaniu wstępnej rezerwacji, należy potwierdzić ją poprzez wpłacenie zadatku w wysokości min. 200 zł. Opłaty można dokonać osobiście w studiu lub przelewem na konto:

Maciej Różowicz
32 1140 2004 0000 3702 8352 3751 (mBank)
W tytule przelewu należy wpisać datę i godzinę zarezerwowanego terminu. Zadatek należy wpłacić w ciągu 3 dni roboczych od dnia rezerwacji terminu.

3 Nie przybycie w wyznaczonym terminie lub brak powiadomienia o rezygnacji minimum 7 dni roboczych przed terminem wykonania tatuażu jest jednoznaczny z utratą dokonanej wpłaty zadatku

4 Klient zobowiązuje się do zgłoszenia chęci/konieczności zmiany terminu tatuowania nie później niż na 10 dni roboczych przed umówioną wizytą. Zarezerwowanie nowego terminu wymaga ponownego potwierdzenia poprzez uiszczenie kolejnej opłaty w wysokości min. 100 zł. Jeśli klient przeniesie termin więcej niż dwa razy, aby móc zarezerwować kolejny termin będzie zobowiązany opłacić 50% kwoty za tatuaż.

5 Jeżeli klient jest posiadaczem zakupionego w studiu vouchera, stanowi on zadatek na wykonywany w danym terminie tatuaż.

6 Tatuator zastrzega sobie prawo do zmiany rezerwowanego przez klienta terminu. W przypadku braku jego akceptacji, propozycji nowego możliwego terminu tatuowania, klient może ubiegać się o zwrot wniesionej na rzecz studia opłaty za rezerwację terminu.

7 Dokonanie wpłaty zadatku jest równoznaczne z akceptacją regulaminu Hunny Bunny Tattoo.

8 Przed przystąpieniem do zabiegu tatuowania należy:

  • wypełnić oświadczenie,
  • zapoznać się z ostrzeżeniem dotyczącym ewentualnych powikłań pozabiegowych, będących skutkiem nieprzestrzegania zasad pielęgnacji lub nieświadomości posiadanych chorób lub alergii,
  • podpisać oświadczenie o akceptacji ryzyka.

9 Osoby niepełnoletnie mogą zostać wytatuowane, jeśli rodzic/opiekun prawny podpisze na miejscu stosowną zgodę.

10 Osoba poddająca się zabiegowi nie może być pod wpływem alkoholu, narkotyków ani żadnych innych środków odurzających.
11 Osoby poddające się tatuowaniu muszą bezwzględnie stosować się do ogólnych zasad sanitarnych obowiązujących w pomieszczeniu zabiegowym.
12 W studiu obowiązuje bezwzględny zakaz dotykania przedmiotów służących do wykonywania tatuażu. Nieprzestrzeganie zaleceń może grozić utratą zdrowia.
13 Po wykonaniu tatuażu należy przestrzegać zasad pielęgnacji tatuażu, o których informuje tatuator.
14 W razie jakichkolwiek wątpliwości co do sposobu gojenia się tatuażu, należy skontaktować się ze studiem tatuażu osobiście, telefonicznie lub droga mailową. Dane kontaktowe dostępne są na stronie internetowej.
15 Zastrzegamy sobie prawa autorskie do zdjęć tatuaży wykonanych w Hunny Bunny Tattoo.
16 Tatuator zastrzega sobie prawo odmowy wykonania zabiegu tatuowania, bez podania przyczyny.
17 Tatuator zastrzega sobie prawo do odmowy tatuowania w momencie stwierdzenia, że skóra klienta nie nadaje się do tatuowania (wykwity skórne, zbyt intensywna opalenizna, rany, itp.).
18 Po zaakceptowaniu regulaminu i wpłacie zadatku nie ma możliwości zmiany ogólnej koncepcji tatuażu.
19 Projekt tatuażu jest do wglądu dopiero w umówionym dniu wykonywania tatuażu.
20 W dniu wykonywania tatuażu są możliwe drobne zmiany w projekcie, natomiast nie ma możliwości całkowitej zmiany koncepcji.
21 Poprawka tatuażu jest płatna, jeśli taka konieczność nastąpi przez zaniedbanie klienta w związku ze złą pielęgnacją po wykonaniu zabiegu.
22 Poprawki, które będą konieczne do naniesienia na tatuaż na palcach są w pełni płatne w każdej sytuacji.

23 Zakazuje się pozostawiania rzeczy osobistych na stanowiskach tatuatorskich.

24 Nie ponosimy odpowiedzialności za ewentualne reakcje alergiczne na którykolwiek z barwników.

Obserwuj nas