Piercing

w Hunny Bunny Tattoo

Cennik

Konsultacja

Konsultacja dla klientów - DARMOWA/PŁATNA (50 ZŁ) w przypadku nie stosowania się do regulaminu bezpłatnej konsultacji

Konsultacja dla klientów nie będących klientami studia - 50 ZŁ

Anodyzacja - 20 ZŁ

Uszy

Lobe - 100 ZŁ

2X Lobe - 180 ZŁ

Lobe - podwójne przekłucie dla dzieci od 8. do 12. rż.- 240 ZŁ

Upper Lobe- 110 ZŁ

Conch - 120 ZŁ

Helix - 120 ZŁ

Flat - 120 ZŁ

Rook - 120 ZŁ

Tragus - 120 ZŁ

Anti Tragus - 120 ZŁ

Forward Helix - 120 ZŁ

Snug - 130 ZŁ

Daith - 130 ZŁ

Industrial - 130 ZŁ

Piercing w obrębie nosa

Septum - 120 ZŁ

Nostril - 120 ZŁ

Ciało

Pępek - 120 ZŁ

Usta

Vertical Labret - 120 ZŁ

Center / Center Off Labret - 120 ZŁ

Medusa / Madonna / Monroe - 120 ZŁ

Snake Bites - 220 ZŁ

Przekłucie języka - 130 ZŁ

Twarz

Brew - 130 ZŁ

Bridge - 130 ZŁ

* w cenie przekłucia zawarta jest podstawowa tytanowa biżuteria odpowiednia na proces gojenia i terminowe wizyty kontrolne.

* osoby niepełnoletnie – wymagana obecność rodzica bądź opiekuna prawnego.

Regulamin

Po wykonanym zabiegu klientowi przysługuje darmowa opieka podczas gojenia.

W celu odbycia darmowej konsultacji należy mieć ze sobą kartę zabiegu.

Regulamin darmowej konsultacji

  • Klient stawia się w terminie wyznaczonym w karcie.

  • W razie problemów z gojeniem klient kontaktuje się z Piercerem, który dobierze metody wspomagające gojenia.

  • Klient informuje o wszelkich niepokojących zmianach w obrębie przekłucia (urazy mechaniczne, wypchnięcie kanału przekłucia, zwiększona bolesność, przerost tkanki, nadmierna ilość wydzieliny itd.).

  • Klient nie zmienia biżuterii we własnym zakresie.

  • Klient używa do gojenia jedynie produktów zaleconych mu przez Piercera.

  • Klient pojawia się na umówionej wizycie lub zmienia jej termin z odpowiednim wyprzedzeniem czasowym.

  • Klient stosuje się do wszystkich zaleceń Piercera.

Niestosowanie się do powyższych zaleceń skutkuje płatną konsultacją (50 zł).

Kontakt z Piercerem

Instagram
@nyctophilia.piercing

Kontakt ze Studiem

Messenger
Hunny Bunny Tattoo

Obserwuj nas